04 janvier 2011


7 STYCZNIA 2011 o godz.19h30
Koncert
Agnieszki Lucji z Josephem Kapustka i David Duboc
Marka Tomaszewskiego
oraz aukcja prowadzona przez panią Elisabeth Duda
Pod Honorowym Patronatem pani Ambasadorowej Aleksandry Orłowskiej

7 JANVIER 2011 à 19h30

Concert de
Agnieszka Lucja avec Joseph Kapustka et David Duboc
Marek Tomaszewski
Vente aux enchères menée par Elisabeth Duda
Sous le patronage de Madame Aleksandra Orłowska

Institut Polonais
31 rue Jean Goujon
75008 Paris
Métro: Champs-Élysées - Clemenceau

8 STYCZNIA 2011 od godz. 19h00

Koncert zespołów

DRUMSTEIN z POLSKI
URBAN DESERT
SYRANO
CAROLINE ROSE

Bufet polski

8 JANVIER 2011 à partir de 19h
Concert de
DRUMSTEIN de Pologne
URBAN DESERT
CAROLINE ROSE
SYRANO

Buffet polonais

LA JAVA
105 rue du faubourg du temple
75010 Paris
Métros: Belleville/Goncourt

9 STYCZNIA 2011

14h RDV TROCADERO

od godz. 16h00 CAPRICE CAFE

Orkiestrowe granie z zespołem Drumstein z Polski
Aukcja
Światełko do nieba

9 janvier 2011 à partir de 16h00

Vente aux enchères
Et ambiance de fête
Concert de Drumstein de Pologne


CAPRICE CAFE
12 avenue Jean Moulin
75014 PARIS
Métro:Alésia

Aucun commentaire: